कृतिसमीक्षा : 'स्वर्णिम रहस्य'भित्र जीवनको आनन्द !