‘आइटी इन्टरप्रीनर्शिप र लिडरशिप’बिषयक कार्यशाला सम्पन्न