नेपालका विनोद बरालले खुवाउँछन् विश्वकपका अतिथिलाई खाना