'पवन आलोक नियात्रा पुरस्कार' डा.दामोदर पुडासैनीको ग्रीष्मको नीलो बतासलाई