सिंहदरबार अगाडि घासको भारी बोकेर बाटाे काट्दै ,एक महिला