आत्मदाहको चेतावनी दिँदै हाइटेन्सन लाइनको पोलको टुप्पोमा पुगेका युवा ओर्लन मानेनन्