छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन विद्यालयलाई काठमाडौं महानगरको परिपत्र