राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन शिक्षकलाई निर्देशन