ग्लोबल कन्सल्टले खोल्यो, अष्ट्रेलियाको पारामाटामा  नयाँ शाखा