दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गनेृ  प्रक्रिया अगाडि बढायो