अझैपनि टिकटकमा पहुँच पुगिरहेको भए दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनू आग्रह