स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशकमा थापा नियुक्त