मकवानपुरको एकै गाउँमा १३० जनामा भाइरल ज्वरो, एकजनाको मृत्यु